Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/nhocca.org/public_html/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5841

Navne på sponsorer i NHOCCA

 1. Allan og Dorte Pedersen
 2. Irene Gafert
 3. Ib Knudsen
 4. Jane Straarup
 5. Hannemaj Christensen
 6. Troels Lindtner
 7. Lilly Jeppesen
 8. MRC Computer
 9. Berit Susan Groth Bekker
 10. Anne og Torben Hansen
 11. Lene og Finn Høffner
 12. Lilli Lewandowski
 13. Anne Marie og Helmut Pedersen
 14. Anne Dolleris
 15. Bodil Jørgensen
 16. Helene Balling
 17. Britt Jessen
 18. Birgitte Svennevig
 19. Freja Skov Christensen
 20. Hanne Kjær Hansen
 21. Pia Espe
 22. Anne og Claus Holm
 23. Hannelore Nielsen
 24. Janne Christensen
 25. Svend og Lis Henningsen
 26. Niels Gytkjær
 27. Helle og Hilmer Larsen
 28. Anna Birgit Rishede
 29. Corinna Bøtker Hansen
 30. Anette Find Christensen
 31. Mette Spire
 32. Kathinka Eriksen
 33. Ugeavisen i Svendborg
 34. Anne Marie Andersen
 35. Inga Andersen
 36. Claudia Sentia
 37. Lene Andersen
 38. Inge Marie Baiocchi
 39. Samantha og Morten
 40. Lars og Lise Simper

41. Anders og Mina Nielsen
42. Karin Poulsen
43. Jannie Hedegaard
44. Berit Susan Groth Bekker
45. Rikke Thor
46. Anne Mette Eliason
47. Ida Christensen
48. Cecillie Skytte Sears
49. Lene Sears
50. Anne Marie Jensen
51. Grethe Kofod
52. Annelise Johansen
53. Vivi Holm
54. Anne Westphalen Hansen
55. Karen Lorentzen og Mogens Olsen
56. Bodil Nielsen
57. Viggo Clausen
58. Birgitte Lund
59. Ulrike Rasmussen
60. Det Grønne Hjørne i Svendborg
61. 3B- Rantzausminde  Skole
62. Leif Bo Pedersen
63. Anna og Jan
64. Elisabeth og Karsten
65. Lone og Erik
66. Karen Marie Thomsen
67. Ina og Claus
68. Dorthe Christensen
69. Hanne Odbjerg
70. Familien Schmith Hage

 

Mit liv med Nepals børn

Mit liv med Nepals børn

Af Vibeke Pedersen
Bogen kan købes direkte hos Vibeke eller hos saxo.com

Følg os på facebook